+36(1)273-3838 info@libra.hu

Blog

Jön az e-nyugta, de miben különbözik ez a már elérhető elektronikus nyugtáktól?

Online Electronic Invoice And Finance Audit
Számlázás

Jön az e-nyugta, de miben különbözik ez a már elérhető elektronikus nyugtáktól?

Bevezetik az e-nyugtát – jelentette be az őszi adócsomag ismertetésekor a Pénzügyminisztérium.

A szűkszavú bejelentés mögött leginkább egy lehetőség megteremtése állt: a salátatörvényben az áfatörvény módosításával teremtette meg az Országgyűlés a papírmentes bizonylatolás alapjait. Az indoklás szerint az elektronikus nyugtaadás elterjedése a környezettudatosságot is erősíti, a fő cél azonban nem ez, hanem a gazdaságfehérítés folytatása azzal, hogy az online pénztárgépek csaknem tíz évvel ezelőtti bevezetése, és az elmúlt években kiteljesedő elektronikus számlaadat-szolgáltatás után a nyugtaadatokra is kiterjedne az internetes adatszolgáltatás. A mostani törvénymódosítás ennek egyelőre a jogi alapjait teremtette meg azzal, hogy

„felhatalmazást adott a nyugtákról történő általános adatszolgáltatás, valamint a pénztárgéptől eltérő, gépi nyugta kibocsátására alkalmas eszközökkel, technikákkal kapcsolatos részletszabályok megállapítására”.

Mit írhat elő a jogszabály?

Elsősorban tehát azt – az Áfa törvény 178. § (1a) bekezdése módosításával –, hogy a géppel kiállított nyugták adatait közvetlen adatlekérdezéssel is ellenőrizheti az adóhatóság. Ennek érdekében az adópolitikáért felelős miniszter pedig felhatalmazást kap arra a törvényben, hogy rendeletben állapítsa meg

„a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgéppel, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldással rögzített adatok állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának és az állami adóhatóság által a pénztárgépek és gépi nyugta adására szolgáló egyéb technikai megoldások működése felett gyakorolt felügyeletnek a szabályait, a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítés szabályait”,

illetve ezeknek az eszközöknek (pénztárgép, taxaméter, stb.) forgalmazásának és szervizelésének szabályait. 

Még nem tudjuk, mikor lép életbe a bevezetés

A törvényből az nem derül ki, a kormány mikorra tervezi a nyugtaadatok lekérdezésének technikai megvalósítását és az erre vonatkozó előírás bevezetését.

Az újdonság tehát nem abban van, hogy elektronikusan is kiállítható lesz egy nyugta: erre már több számlázóprogram, applikáció is lehetőséget kínál. (Természetesen azokról az esetekről van most szó, amikor számla helyett elég nyugtát kiállítani, vagyis amikor nem áfaalany a vevő, az ellenérték nem haladja meg a 900 ezer forintot és azt egyben kiegyenlítik legkésőbb a teljesítésig.) Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az eladó nem köteles az online pénztárgép használatára, a könnyebbséget az jelenti, hogy nem kell papír alapon átadni a nyugtát, azt lehetséges online is továbbítani. Ilyennel találkozhatunk például egyes taxiszolgáltatóknál, de akár őstermelőknél is – függetlenül attól, hogy a fizetés készpénzzel vagy bankkártyával történt.