LIBRA11

Libra 11 logo_negativ
Integrált vállalatirányítási rendszer nagyvállalatoknak
LIBRA11

Áttekintés

Tartós növekedést csak a növekedés hajtóerejével és gátjával tisztában lévő vállalatok képesek produkálni. Ahhoz, hogy a vezetők tisztában legyenek a szervezet erősségeivel és gyengeségeivel, elengedhetetlen egy átfogó informatikai rendszer működtetése. A LIBRA11 vállalatirányítási rendszert azoknak a nagyvállalatoknak ajánljuk, akik a korlátlan növekedés informatikai akadályait gyorsan, egyszerűen és véglegesen szeretnék felszámolni, valamint az eredmények tudatos tárolásával és elemzésével maximálisan ki akarják használni növekedési potenciáljukat.

A rendszer főbb jellemzői

A LIBRA11 integrált vállalatirányítási rendszer a közép- és nagyvállalatok operatív és adminisztratív tevékenységeinek komplex lefedésére és a vezetői döntéshozatal támogatására készült. A LIBRA11 rendszer biztosítja, hogy a felhasználó valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert használjon, s egyúttal az egész vállalatra kiterjedő integrációt valósítson meg.

Egyszerre teremti meg mind a különböző vezetői információs funkciók, vezetői döntés-támogató funkciók, mind pedig a különböző alrendszerekben keletkező üzleti tranzakciókat feldolgozó funkciók integráltságát. A szoftverben nincs szükség többszörös adatbevitelre, mert az egyes funkciók egymásra épülnek, az adatok egy egységes vállalati adatbázisba kerülnek.

Az Oracle csúcstechnológiája a biztosíték arra, hogy olyan programbeli sajátosságok, mint újragyűjtés, adatbázisok helyrehozatala a LIBRA11 vállalatirányítási szoftverben ismeretlen fogalmak. Az adatbázis-kezelő rendszer eredendően biztosítja a tranzakciók védelmét, így adatvesztés vagy programhiba miatt adatvisszatöltési igény még nem fordult elő.

LIBRA11

Modulok

Általános

MÉRLEG – Főkönyvi modul
A Mérleg modul segítséget ad a vegyes könyvelési tételek rögzítésére, a számlavezetések és az automatikus költségfelosztások elkészítésére. Biztosítja a rögzített gazdasági események adott paraméterek szerinti lekérdezését, képernyős riportok, listák, táblák formájában, valamint az éves beszámolókhoz szükséges táblázatok elkészítését. A Mérleg szintetikus funkció, a Drill-down (adatlefúrás) technológiával napló, karton szintről azonnal bizonylat mélységű kibontást tesz lehetővé.
LIKVID – Pénzügyi modul
A Likvid modul a LIBRA11 integrált vállalatirányítási rendszeren belül a pénzügyi feladatokat látja el. Itt történik a vevői és szállítói folyószámlák vezetése, a napi bank- és pénztárcsomagok rögzítése. A naprakészséget segíti a különböző pénzügyi (banki) tranzakciók online támogatása is. A modulban megoldott a rendszeres és egyedi pénzügyi levelezés is. A funkció teljes körű megoldást nyújt a különböző ÁFA pozíciók szerinti bevallások elkészítésére.
SZÁMLA – Értékesítési és számlakészítő modul
A Számla modul az integrált rendszer kimenő számlakészítő modulja. A rendszer számos hazai nyomdaipari számlaformátumot támogat, de lehetőség van saját, egyedi számlaképek kialakítására is, rendelkezik forintos és devizás, magyar és kétnyelvű számlaformátumokkal is. A modul az eseti számlakészítés mellett a rendszeresen ismétlődő számlázások hatékonyabbá tételét is támogatja, az ún. Időszaki számlázás funkcióval.
KASSZA – Házi és valutapénztári modul
Az alrendszer feladata, hogy segítséget nyújtson a pénztárosnak a napi pénztári események kezelésében és a pénztárral kapcsolatos egyéb teendők elvégzésében. A program egyszerre több pénztár vezetését teszi lehetővé. A modul és a hozzá kapcsolódó valutapénztári funkció teljes körű készpénzeszköz állománykezelést biztosít mind forintban, mind pedig tetszőleges valutanemben.
ÁLLÓ – Tárgyi eszköz modul
Az Álló modul biztosítja a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását. Lehetőség van ezek részletes mennyiségi és értékbeli kezelésére, nyilvántartására, analitikus és főkönyvi könyvelésére, a számviteli, illetve az adótörvény szerinti értékcsökkenés elszámolására, valamint az éves beszámoló elkészítéséhez szükséges mellékletek, kiegészítések elkészítésére.
CASH CENTER – Banki és egyéb elektronikus fizetések, utalások modul
A Cash Center modul egy összekötő láncszem a Likvid modul és a pénzintézeti adatforgalmazás között. A modul lehetővé teszi, hogy a bankból elektronikus úton érkező napi banki információkat ne kézi rögzítési módszerekkel, hanem automatikusan lehessen a Likvid modulban rögzíteni. A modul használatával a napi banki adatok feldolgozása, valamint a bank felé kiinduló átutalások elküldésének munkaigénye kizárólag az ellenőrzésre korlátozódik.
INVEST – Beruházás-kezelési modul
Az Invest beruházásnyilvántartó modul fogja össze a beruházási igények kezelését, a tervek készítését, a kartonok vezetését, a beruházások üzembe helyezésének megvalósítását, követését. A LIBRA11 integrált vállalatirányítási rendszer Invest modulja az Álló – tárgyi eszköz nyilvántartó, az Anyag – készletgazdálkodási, illetve a Likvid – pénzügyi modullal áll szoros kapcsolatban.
BABÉR – Bérszámfejtési és TB modul
A BaBér a cégek teljes bérszámfejtési és munkaügyi tevékenységét támogatja, a belépő és kilépő dolgozó adminisztrálásától a hóvégi és hóközi (időszakos) kifizetéseket, bér és TB ellátásainak számfejtésén át, egészen a kötelezően előírt igazolások, bevallások elkészítéséig. A program szinte minden adatszolgáltatási igénynek meg tud felelni, legyen az külső, kötelezően előírt, vagy belső, a vállalkozás ügyviteléhez szükséges elvárás.
VAGYON – Ingatlan és bérlemény nyilvántartás, számlázás, folyószámla
A Vagyongazdálkodási modul a LIBRA rendszerbe integrálódó olyan díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag, amely – ingatlanok bérbeadásával kapcsolatosan – a bérlő részére egy szolgáltató által nyújtott egy vagy több szolgáltatásra vonatkozóan biztosítja azok nyilvántartását és elszámolását. A funkció alapfeladatai: – ingatlanok adatainak, státuszának nyilvántartása, bérbeadás esetén bérleti szerződések – mindenkori törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően megállapítja a szolgáltatás ellenértékét, – elkészíti az ellenértékre kiállított számlát, nyilvántartja a fogyasztói terheléseket és pénzforgalmat, – kimutatja a kintlévőségeket, és támogatja azok behajtását.
BRIDGE – Interface modul
A megoldás a LIBRA rendszer és a 3rd party rendszerek integrált kapcsolatát valósítja meg. A rendszerek közötti kommunikáció működhet webservice alapon, de akár adatbázis szintű kapcsolat is megvalósítható. Segítségével minimális fejlesztői erőforrással integrálhatóak olyan rendszerek, melyek a LIBRA ERP rendszer funkcionalitását egészítik ki szakértői funkciókkal (pl. online ügyfélszolgálati portál rendszerek, dokumentumkezelő rendszerek, műszaki információs vagy térképi rendszerek).
NAV – Online rendszer
A modul valós idejű, automatizált online adatszolgáltatás megoldást kínál LIBRA partnerek és 3rd party ERP rendszert használó partnerek részére. A LIBRA megoldása zárt rendszerként képes integrálódni az ERP rendszerhez és a NAV online számla rendszeréhez kapcsolódva önállóan, kezelői beavatkozás nélkül oldja meg az online számla küldésének teljes folyamatát. A rendszer az ERP SQL adatbázisán keresztül végzi az online adatküldést és adatfogadást, valamint az ERP adatbázisában tárolja a teljes kommunikációról szóló és a NAV által küldött napló információkat és visszaigazoló kódokat.

Kereskedelem, logisztika

BIZNISZ – Kereskedelmi és logisztikai modul
A Biznisz modul a LIBRA11 integrált vállalatirányítási rendszer logisztikai modulja, mely lehetőséged ad a partnerekkel folytatott kereskedelmi kapcsolatok követésére. Használata révén, széles körű információ szerezhető a szállító és vevő partnerekről, valamint bonyolult kereskedelmi, logisztikai és értékesítési folyamatok valósíthatók meg általa. Megoldható a teljes körű hazai, illetve az import bizományosi áruféleségek elkülönített mennyiségi és értékbeli nyilvántartása. A modul képes a vevői árajánlatok elkészítésére, valamint azok rendelési és teljesítési folyamatainak teljes körű kezelésére. Kimutatásaival hathatósan támogatja a logisztikai és üzleti folyamatokat.
ANYAG – Készletgazdálkodási modul
A LIBRA11 integrált vállalatirányítási rendszer Anyag moduljában lehetőség van a készletek analitikus, cikk karton szintű nyilvántartására – mennyiségben és értékben – a készlet kartonok vezetésére, valamennyi készletmozgás rögzítésére, az azokhoz kapcsolódó bizonylatok generálására, nyomtatására, illetve a mozgások könyvelésére. Módot ad a rögzített események lekérdezésére listák, táblázatok formájában, továbbá hathatós segítséget nyújt a leltározás elvégzéséhez. Az Anyag modul a saját készletek mellet kezeli a bizományosi (konszignációs) készleteket is, valamint módot ad a dolgozói készletek, az ún. szerszámkönyv zárt rendszerben történő nyilvántartására.
ROAD – Menetlevél és munkalap modul
A LIBRA11 Road szakmai modul három analitikus szakterületet, a menetlevél-kezelést, a gépüzemnapló-adminisztrációt és a munkalapok feldolgozását támogatja nagy hatékonysággal. A Menetlevél szakterület magába foglalja a vállalatok tulajdonát képező járművek teljesítményének nyilvántartását, a teljesítmények alapján az üzemanyag-elszámolás és különböző kimutatások készítését. A Gépüzemnapló a gépek, berendezések teljesítményének nyilvántartását, a teljesítmények alapján történő elszámolását támogatja. A Munkalap szakterülete a vállalat által egy csoportba sorolt munkáltatók nyilvántartását, gazdasági eseményeinek (számlák, anyag-, bér-, gép-, járműköltség) kezelését, kimutatását foglalja magába.
FOLYAMATMENEDZSMENT – Dokumentumnyilvántartó modul
A Folyamatmenedzsment modul vevői és szállítói szerződések, illetve cégen belüli igénybejelentők adatainak nyilvántartására szolgál. A szerződésekhez termékek, szolgáltatások rendelhetők. A modulban lehetőség van a szerződések, igénybejelentők adatainak tételes és összevont lekérdezésére. A szerződések ütemezései és a hozzájuk kapcsolt számlák alapján vevői és szállítói terv- illetve tényadatok is kinyerhetőek a rendszerből, melyek a likviditási tervezést segítik.

Közüzemi alrendszerek

SUMMA – Közüzemi ügyviteli modul
A Summa modul a LIBRA rendszerbe integrálódó díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag, amely – közüzemi szolgáltatások értékesítésével kapcsolatosan – a fogyasztó (felhasználó) részére egy vagy több szolgáltató által nyújtott egy vagy több szolgáltatásra látja el az ügyfélszolgálati tevékenységhez tartozó feladatokat. Ügyintézői, közép- és felső vezetői szinten támogatja a szolgáltatással kapcsolatos összes (kereskedelmi, szakszolgálati, készletgazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi és jogügyi) tevékenységet.
TÁVHŐ – Távhő szolgáltatási modul
A Távhő modul a LIBRA rendszerbe integrálódó, szintén díjbeszedési és ügyfélszolgálati modul, mely speciálisan a távhőszolgáltatók részére került kifejlesztésre. A modul ellátja a szokásos közüzemi ügyvitelben felmerülő feladatokat, azaz végrehajtói, közép- és felsővezetői szinten támogatja a szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenységet. Hiteles szolgáltatói arculatot mutató ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít, a mindenkori törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően megállapítja a szolgáltatás ellenértékét, elkészíti az ellenértékre kiállított számlát, kezelve a különböző díjtámogatási rendszereket, valamint a beszedéshez szükséges bizonylatokat és adathordozókat. Nyilvántartja a díjfizetői terheléseket és pénzforgalmat, levelezési adatokat, kimutatja a kintlevőségeket és támogatja azok behajtását.
TOTAL – Hulladékszállítási díjszámlázó modul
A Total modul a LIBRA rendszerbe integrálódó, hulladékszállítási díjszámlázó, díjbeszedési és ügyfélszolgálati modul, amely speciálisan a hulladékszállító, hulladékgazdálkodó szolgáltatók részére került kifejlesztésre. A modul a hulladékszállítással és -kezeléssel kapcsolatos szakmai tevékenységek támogatásán túl számlázási, díjbeszedési és ügyfélszolgálati funkciókat is ellátó programcsomag, amely teljes körű támogatást nyújt a komplett szakmai ügyvitel lefedésére is. Szerződések, megállapodások, módosítások számának, állapotának nyilvántartását, valamint a szerződések nyomtatását is támogatja. A számlázási törzsadatok nyilvántartásakor tetszőleges szolgáltatások, valamint szolgáltatásra vonatkozó, illetve számlázási gyakoriság állítható be, tetszőleges elszámolási, számlázási módok választhatók.
VESZ – Villamosenergia-számlázás modul
A LIBRA Közüzemi modulok továbbfejlesztésével a 2008-as évtől kezdődően lehetőség nyílik villamosenergia-számlázásra, illetve a villamosenergia szakmai adatok nyilvántartására a LIBRA rendszeren belül. A LIBRA teljes egészében önállóan és integrált módon végzi a rendszerben rögzített szerződések alapján a villamosenergia-fogyasztások utáni számlák készítését. A rendszerben integráltan működő díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag mellett, webes alapú, online ügyfélszolgálati és CRM funkciókkal van kiegészítve, amely funkciók segítségével a szerződéskötést követően lehetőség nyílik pl. a mérőállások webes diktálására is. A villamosenergia-számlázó rendszer teljes egészében lefedi a számlákkal kapcsolatos teendőket. A mérési adatok tárolása mellett integrálódik az elosztó felé, és többek között ETRM kapcsolattal is rendelkezik.
FGSZ – Földgáz-számlázás modul
A modul integrált módon képes együttműködni külső, LIBRA rendszertől független, földgáz szakmai rendszerekkel. Webservice alapú, valós idejű interface kommunikációval végzett adatcsere során, a LIBRA rendszer fogadja a szakmai rendszer részéről küldött mindazon adathalmazt, amely a számlák kiállításához szükséges. A rendszer az integráltan működő díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag mellett webes alapú, online ügyfélszolgálati és CRM funkciókkal van kiegészítve, amely funkciók segítségével a szerződéskötést követően lehetőség nyílik pl. a mérőállások webes diktálására is.
CITY – Városgazdálkodási modul
A LIBRA integrált informatikai rendszer városgazdálkodási moduljának célja a menetokmányok (menetlevelek, gépüzemnaplók, fuvarlevelek) kezelése, feldolgozása, üzemanyag, teljesítményelszámolás kimutatása grafikus felületen. A modul főbb jellemzői: központi jármű adatbázis, integrált kapcsolat a LIBRA többi moduljával, tankolások kezelése, menetokmányok sorozatban történő nyomtatása, jelenléti ív kezelése, kilométeróra göngyölítés, célgépek napi kezelése, alkalmi rakodók nyilvántartása és kifizetési jegyzékének elkészítése, járatok, munkajelleg kódok, teljesítményadatok átadása a BaBér modul felé, menetokmányok speciális zárása, normázások ellenőrzése, kivonulási napló készítése, gépjárművek és célgépek napi teljesítménye akár üzemenkénti bontásban is, valamint gépjárművek teljesítményének kimutatása osztályonként, típusbontásban.
MŰSZAK – Karbantartás modul
Különböző karbantartási folyamatokra, és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenységekre, integrált informatikai megoldást biztosító modul. A műszaki modul által lefedett tevékenységek: – Fogyasztók által bejelentett hibák regisztrációja, munkalapok vezetése, számlázása – Ciklikus TMK jellegű munkák tervezésének támogatása, munkalapjainak generálása, vezetése,költségek gyűjtése. – Eseti karbantartási feladatok munkalapjainak vezetése – Saját eszközökön történt eseti meghibásodások bejelentéseinek regisztrációja, munkalapjainak vezetése, költségek gyűjtése. – Beruházások munkalapjainak kezelése, költségek gyűjtése. – Külső megrendelésre végzett vállalkozási tevékenységek projekt adatlapjainak és munkalapjainak kezelése és számlázása. A Műszaki modul az integrált rendszer részeként szoros kapcsolatban van a többi LIBRA modullal. A modulokból adatokat vesz és ad át. A Műszaki Eszköz Törzsben (MET) nyilvántartott Blokk típusú eszközök az ÁLLÓ modul leltárszámos eszközeihez vannak rendelve, míg a Fődarab típusú eszközök a tárgyi eszköz tartozékaival vannak kapcsolatban. A beruházási munkalapok az INVEST modul beruházási kartonjaira kerülnek megnyitásra.

Közösségi közlekedés

BUSZ – Személyszállítási modul
A Busz alrendszer valósítja meg a Volán szakma személyszállításának szakma-specifikus elvárásait. A modul a személyszállítási tevékenységet folytató Volán társaságok részére készült, és azok alapfolyamati szintű munkájának tervezését, irányítását, bevételeinek, teljesítményeinek elszámolását és összesítését végzi. A modul képes Volános informatikai szakértők által fejlesztett személyközlekedés-specifikus részfunkciók és a Busz modul összekapcsolására. A modul alkalmassá tehet bármely típusú jegykiadó rendszer adatainak fogadására is, továbbá képes a jelenlegi szigetüzem és külső szakemberek által fejlesztett menetlevél-feldolgozás, bevétel elszámolási programrendszerek, és menetrendi adatok fogadására, így a forgalmi munkahelyi, operatív irányítás és végrehajtás továbbra is a LIBRÁ-tól függetlenül, a megszokott módon működhet.
SZERVIZ – Karbantartási modul
A modul a LIBRA rendszer szakmaspecifikus logisztikai tagja, melynek célja, hogy különböző profilú járműjavító szervizek, javítóbázisok, javítási, karbantartási, felújítási és egyéb műszaki szolgáltatási tevékenységét informatikailag lefedje. A Szerviz többfunkciós szolgáltatás-állomány kezelésével, tetszőleges technológiai utasítássorok kialakíthatóságával fel van készítve különleges funkciójú járművek, munkagépek javítás, karbantartási tevékenységeinek feldolgozására is. A modul végigköveti egy javítási tevékenység teljes folyamatát, a kalkulációtól az elkészült munkalap kiszámlázásáig. Működése megfelel az ISO 9001-es követelményrendszer szerint működő vállalat elvárásainak, amelynek érdekében a felelősségi elv a modul teljes működésén végigkövethető.

Kontrolling funkciók

INFOCENTER XL – Vezetői információs modul
A modul gyors, könnyen kezelhető, számos felhasználó által elérhető információs rendszer, amely akár egy táblázatba összehozva tartalmazhat számviteli szintetikus, értékbeli naturális és műszaki adatokat, eleget téve a vállalati felső és középvezetők információs igényeinek. A modul teljes integrációban, beépülő függvények segítségével biztosítja az Excel táblázatok kezelését, az adatbázisban található információk direkt kinyerését. A modul Windows grafikus környezetben szolgálja ki a közép- és felsővezetők átfogó vállalati szintű információs igényét. Hathatós segítséget nyújt a közgazdasági szemléletű elemzések több dimenziós táblázatokban való megjelenítésére, ahol a gyűjtési feltétel-rendszereket a felhasználó saját kívánalmainak megfelelően definiálhatja, módosíthatja. Ezeken felül szinte teljes szabadságot biztosít a felhasználóknak a táblák, listák összeállításában, hiszen minden cégnél más és más információkra van szükség, különféle adatokból, adatbázisokból. Továbbá alkalmas terv-tény adatok összehasonlítására, a tendenciák grafikonon történő szemléltetésére.
REPORT ENGINE – Intelligens lekérdezés modul
A Libra Riport Engine a LIBRA ERP rendszer intelligens lekérdező modulja, mely önálló webes alkalmazásként, JAVA technológia használatával biztosítja mind a standard beépített, mind az egyedi felhasználói riportok és kimutatások készítését, és akár ütemezett futtatását. A rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználói lekérdezések több szálon futva minimálisan terheljék az adatbázist, ennek ellenére a lekérdezések az eddigi idő töredéke alatt lefussanak. A valós idejű lekérdezések az online lekérdezés gyorsaságával, pontosságával rendelkeznek, ennek eredményeként a publikált adatok és információk folyamatosan naprakészek lesznek. A lekérdezések beállításai elmenthetőek, ami a jövőbeni munkafolyamatok lerövidítését eredményezi. Lehetőség van több időszakban tárolt adatok összehasonlítására és elemzésére akár grafikon formájában prezentálva. Az elemzések által kiszámolt értékek lefúrásos módszerrel nyomon követhetők, a mögöttes bizonylatok lekérdezhetők. A kért kimutatások rugalmasan választható formátumokban nyerhetők ki a rendszerből, így akár lehetőség van Excel formában tovább elemezni a kinyert adathalmazt. Az ütemezett lekérdezéseket a rendszer képes – kezelői beavatkozás nélkül - automatikusan futtatni, és beállított személyek, csoportok részére továbbítani, így a vezetők pontos információk birtokában hozhatják meg üzleti döntéseiket.

Szakértői szolgáltatások

FELHŐ
A LIBRA Felhő szolgáltatás igénybevétele esetén a LIBRA rendszer bevezetéséhez nem szükséges beruháznia a partnernek, ugyanis havidíjas szolgáltatás formájában veszi igénybe a LIBRA licenceket és a működtető infrastruktúra elemeit. Az üzemeltetési szolgáltatást társaságunk biztosítja, így az ügyfélnek nem kell saját IT csoportot fenntartania a LIBRA és Oracle rendszerek üzemeltetéséhez. Társaságunk a több ügyfél által is igénybe vett közös hardver erőforrásokon (pool) felül lehetőséget biztosít hálózatilag teljesen elkülönített, dedikált szerverek üzemeltetésére is, mely szervereket fizikailag kiépített VPN vonalon keresztül csak a felhasználó partner ér el. A LIBRA Felhő adatközpont az Invitech datacenterben működik, mely a legmagasabb szintű adatbiztonságot garantálja a üzleti szempontból kritikus információk, az informatikai rendszereik, valamint az igénybe vevő üzleti ügyfelek számára.
RENDSZERÜZEMELTETÉS
Az Oracle alapú LIBRA rendszer üzemeltetéséhez javasolt LIBRA és Oracle rendszerek működését ismerő szakértő rendszergazda ill. DBA kompetencia megléte a felhasználónál. Az üzemeltetéshez kapcsolódó, szakértői feladatokat tartalmazó ismeretanyagot rendszergazdai oktatás formájában a bevezetés során átadjuk a felhasználó IT osztálya részére, így a felhasználó önállóan képes üzemeltetni a LIBRA rendszerét. Azon partnereink részére, akik nem szeretnék a LIBRA és Oracle üzemeltetési feladatokat önállóan alkalmazni, társaságunk üzemeltetési szolgáltatást biztosít. Az üzemeltetési szolgáltatás során többek között VPN kapcsolaton keresztül monitorozzuk a partnernél telepített rendszereket, beállítjuk és ellenőrizzük a mentéseket, telepítjük a javításokat és patch-eket, szükség esetén azonnal beavatkozunk, hogy a partner üzleti folyamatai ne sérüljenek.

TÁRJA FEL A LEHETŐSÉGEIT

Szabja cégére a LIBRA rendszereit
speciális funkciókkal és kapcsolódó
megoldásainkkal.

LIBRA Folyamat-menedzsment

Webes elérésű rendszer a hagyományos iktatási feladatok ellátásához.
LIBRA Folyamatmenedzsment

LIBRA Report Engine

Sablon-alapú bizonylatnyomtatás.
LIBRA Report Engine

Személyszállítási szoftvermegoldások

A személyszállítás szakma-specifikus elvárásainak figyelembe vételével kifejlesztett rendszer.
Személyszállítási Szoftvermegoldások

LIBRA Virtua

Csak egy internetkapcsolatra van szükség a LIBRA rendszerek használatához
Libra Virtua

LIBRA InfoCenter

Gyors és egyszerű hozzáférés a vezetői információkhoz.
Libra InfoCenter

Közüzemi szoftvermegoldások

Speciális funkciókkal ellátott rendszerek a közművek és városgazdálkodók számára.
Közüzemi Szoftvermegoldások

Élvezze a LIBRA11 előnyeit

Folyamatos szoftverkövetés, gyártói támogatás
Magyarországi gyártói, fejlesztői és szakértői bázis, jogszabályi környezet ismerete. Egyedi igények, fejlesztések gyors és hatékony kezelése. Az ország teljes területét lefedő viszonteladói szakértői bázis.
Költséghatékony megoldások
Alacsony teljes költség. Rugalmas, az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő licencelési módozatok. Alacsony üzemeltetési költségek, nem igényel rendszerre specializálódott IT osztályt.
Felhasználóbarát, egyszerű működés
Korszerű, háromrétegű architektúra, böngészőben futó alkalmazás. Kiemelkedő adatbiztonság, kiemelkedő üzembiztonság. Oracle technológia használata adatbázis, és alkalmazás szinten. Platformfüggetlen alkalmazás.
Magas szintű üzleti intelligencia
Vezetői információs, és BI réteg. Egyszeri adatbevitel, redundancia-mentes adatstruktúra.Teljes körű naplózási lehetőség. Számlázási rendszer audit megfelelőség.
Moduláris szerkezet
Rugalmas méretezhetőség, magyarországi nagyvállalati környezetnek megfelelő architektúra. Teljesen integrált rendszer. Teljes körű jogosultsági rendszer, hierarchikus jogosultságkezelés.
Integráció
Egyszerű és korszerű integrációs lehetőségek harmadik fél által szállított alkalmazásokkal.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

Bérszámfejtő szoftverek, melyek a
LIBRA11-hez kapcsolhatók