Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató, irányelvek

a LIBRA Raktár mobil applikáció (továbbiakban: LIBRA mobil applikáció) használata során történő személyes, felhasználói és eszköz-adatok kezeléséről felhasználók részére

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes, felhasználói és eszköz-adatainak a LIBRA mobil applikáció használatával összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerjen.

Adatvédelmi tájékoztató

Áttekintés

A LIBRA mobil applikációt fejlesztő társaság adatai:

Cégnév: LIBRA Szoftver Zrt.
Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65.
Cégjegyzékszám: 01-10-045373
Adószám: 13649234-2-43
E-mail: bejelento@libra.hu

A LIBRA mobil applikáció fejlesztése és működése során alkalmazott alapelveink:

A LIBRA mobil applikáció működéséhez szükséges személyes, felhasználói és eszköz-adatokat a vonatkozó jogszabályok (különösen: a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)) és a Google Play irányelvek maradéktalan betartása mellett és kizárólag csak az adott szolgáltatás, az applikáció működése érdekében kezeli az alkalmazás.

A LIBRA Szoftver Zrt. elkötelezett a felhasználók személyes, felhasználói és eszköz-adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A LIBRA Szoftver Zrt. a LIBRA mobil applikáció fejlesztésénél megtett és a jövőben is megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát és az /alkalmazott technológia által biztosított/ lehető legmagasabb szintű védelmét garantálja.

A személyes, felhasználói és eszköz-adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

A személyes, felhasználói és eszköz-adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes, felhasználói és eszköz-adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes, felhasználói és eszköz adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

A személyes, felhasználói és eszköz-adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes, felhasználói és eszköz-adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes, felhasználói és eszköz-adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, helytelen használattal, nyilvánosságra hozatallal, megváltoztatással, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes, felhasználói és eszköz-adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlap működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A LIBRA mobil applikáció letöltése minden esetben önkéntes.

Adatvédelmi tájékoztató

Ki lehet LIBRA mobil applikáció felhasználója
A LIBRA mobil applikáció felhasználója a LIBRA Szoftver Zrt. azon ügyfele(i), aki a LIBRA mobil applikáció használati jogát megvásárolta, illetve a LIBRA Szoftver Zrt. által engedélyezett személy(ek) lehetnek.
A LIBRA mobil applikáció használata során történő adatkezelésünk
A LIBRA mobil applikáció használata során a LIBRA Szoftver Zrt. által nem történik sem természetes személyek adatainak kezelése, sem felhasználói és eszköz-adatoknak a kezelése.
A LIBRA mobil applikáció által elért és használt felhasználói, bizalmas felhasználói adatok
– LIBRA szerver oldali alkalmazás elérése – LIBRA adatbázis azonosító alias – LIBRA rendszert elérő felhasználó név – LIBRA rendszert elérő felhasználói jelszó – mobileszköz kamera adatai A LIBRA mobil applikáció nem gyűjt és oszt meg személyes, felhasználói és eszköz-adatokat. A LIBRA mobil applikáció eléri és a működéséhez szükséges mértékben, és kizárólag a szolgáltatás céljának elérése érdekében használja a fent írt adatokat.
Miért szükséges a használathoz a kért adatok megadása?
A LIBRA szerver oldali alkalmazás elérésének megadása azért szükséges, mert a mobil eszközön beolvasott, illetve rögzített adattartalom a szerver oldali adatbázisban kerül tárolásra. A LIBRA adatbázis azonosító alias azért szükséges, hogy azonosítsa azt a LIBRA adatbázist, aminek az adatait használni szeretné. A LIBRA rendszert elérő felhasználó név megadása azért szükséges, hogy védje a Felhasználó társaságot, a szoftverbe rögzített adatokat létrehozó és módosító felhasználók azonosításával. A LIBRA rendszert elérő felhasználói jelszó megadása azért szükséges, hogy az illetéktelen hozzáférést korlátozzuk. A mobileszköz kamera adatai megadása azért szükséges, hogy a szoftver felismerje az adatrögzítés tárgyát (pl.: vonalkód), megkönnyítse az adatrögzítést.
A LIBRA mobil applikáció az alábbi mobil eszköztárhely hozzáféréshez kér engedélyt
Fényképek tárolási helye.
A LIBRA mobil applikáció működése, hogyan éri el és használja fel az általa használt felhasználói és eszköz-adatokat, regisztráció
A LIBRA mobil applikáció a LIBRA Szoftver Zrt. ügyfelének szerverkörnyezetében futó szerver oldali alkalmazással együttműködő alkalmazás, amely harmadik fél felé semmilyen adatot nem továbbít, így az applikáció által használt adatok esetében az adott ügyfél tekinthető adatkezelőnek. Az applikáció (webservice hívásokkal) szorosan együttműködik az ügyfél védett környezetébe telepített LIBRA szerveralkalmazásokkal. A szerveralkalmazások biztosítják a mobil applikáció részéről küldött kérések feldolgozását, és azok továbbítását a kiszolgáló LIBRA adatbázisok részére. A szerver oldali alkalmazások online kapcsolatban állnak az ügyfél saját infrastruktúráján belül működő LIBRA ERP alkalmazás adatbázisaival, mely együttműködés során online módon képesek kiszolgálni a LIBRA applikációk által küldött kéréseket.
Regisztráció
A LIBRA mobil applikáció regisztrációja során az alábbi adatokat szükséges megadni: LIBRA szerver oldali alkalmazás elérése (a LIBRA szerver oldali alkalmazás felületéről QR kód segítségével is megadható az applikációt futtató eszköz kameráját használva); LIBRA adatbázis azonosító alias (a LIBRA szerver oldali alkalmazás felületéről QR kód segítségével is megadható az applikációt futtató eszköz kameráját használva); LIBRA felhasználó neve (a LIBRA szerver oldali alkalmazás felületéről QR kód segítségével is megadható az applikációt futtató eszköz kameráját használva); LIBRA felhasználó jelszava.
A LIBRA mobil applikáció által használt Android jogosultságok és azok felhasználása a működés során
A mobileszköz kamerája a felhasználó részéről opcionálisan használható a regisztrációs adatok QR kóddal történő beolvasásához. Abban az esetben, amikor bizonylat képeket kell csatolni a használt folyamat során, akkor kötelező jelleggel kell engedélyezni a mobileszköz kamerájának a használatát. Az ilyen módon elkészített fényképeket az applikáció – felhasználói igény esetén – feltölti az ügyfél védett környezetében működő LIBRA szerveralkalmazáson keresztül az aktuális LIBRA példány adatbázisába. A fentieken kívül semmilyen egyéb, a mobileszköz perifériáit használó engedélyre nincs szüksége a LIBRA mobil applikációnak a működéséhez.
A személyes, a bizalmas felhasználói és eszközadatok, Android-engedélyek által korlátozott adatok védelme
A LIBRA mobil applikációt olyan személy használhatja, aki engedélyt kapott erre az adott LIBRA Szoftver Zrt. ügyféltől. Az adatokhoz történő hozzáférés felhasználónév/jelszóval védett, a kommunikáció a LIBRA mobil applikáció használata során webservice alapú csatornán történik. Javasoljuk, hogy a működést csak helyi hálózaton engedélyezzék, illetve abban az esetben, ha a kiszolgáló szerver elérése a céges hálózaton kívülről engedélyezve van, ajánlott a szerver titkosított kommunikációra történő konfigurálása.

A LIBRA mobil applikáció használatával, működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linkről tudja letölteni PDF formátumban:

Bármilyen további kérdése, kérése esetén a LIBRA mobil applikáció használatával, működésével vagy az általa használt személyes, felhasználói és eszköz-adatokkal kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére a bejelento@libra.hu e-mail cím, valamint az Ügyfélszolgálati 06 1 255 3939 elérhetőségen.