+36(1)273-3838 info@libra.hu

Blog

Hogyan változik az adózás rendje 2024-ben?

stephen-goldberg-LBLc9M1YrwQ-unsplash
Adózás

Hogyan változik az adózás rendje 2024-ben?

Az idei, az Országgyűlés tavaszi ülésszakára beterjesztett adótörvény-csomag a szokásosnál is több változást tartalmaz – ez azonban csak részben jelenti azt, hogy jelentős változásokat alapozna meg a jogszabály az adórendszerben.

Sok esetben arról van szó, hogy – a veszélyhelyzetre tekintettel – rendeletben szabályozott szabálymódosításokat törvényben szentesítik. Így van ez az adózás rendjével kapcsolatos több intézkedéssel is: például törvénybe kerül a társasági adó és a helyi iparűzési adó devizában történő lehetőségének szabályozása, de beépül az Art.-be (és az Szja-törvénybe is) a 30 év alatti anyák szja-mentességéről szóló szabály.

Vannak azonban újdonságok is.

Széles kört érint például az a módosítás, amely alapján lehetőség nyílik arra, hogy a gépjárműadót a jelenlegi két részlet helyett egy összegben, április 15-ig lehet megfizetni. Azon adózók, akik nem tudják egy összegben megfizetni az adót, öthavi részletben tehetik meg ezt.

A családi pótlékról történő adatszolgáltatás szabályainak kiegészítésével a Magyar Államkincstár nyújt adatot az adóhatóság számára az emelt összegű családi pótlékról. Ennek azért van jelentősége, mert így a jövőben nem az adózónak kell emiatt módosítani az adóbevallás tervezetét, a NAV havonta hozzáfér ezekhez. 

Az áfaalanyok esetében módosítással veszik elejét annak, hogy a státusz módosulása miatt egymást átfedő időszakról kelljen bevallást benyújtaniuk. Az új szabály szerint, ha az adómegállapítási időszak változik, akkor soron kívüli bevallást kell benyújtani az áttérést megelőző naptól számított harminc napon belül a még be nem vallott időszakról. 

Az automatikus részletfizetési kedvezménynél újdonság, hogy a lehetőséget jogi személyekre is kiterjesztik. Ez arra ad lehetőséget, hogy az egymillió forintot meg nem haladó adótartozást évente egyszer hat hónapra elosztva fizesse meg az adózó. Szigorításnak számít viszont az, hogy az adóbevallás elmulasztása esetén 365 nap helyett 180 napra rövidül a türelmi idő, vagyis ha a törvényi határidőtől számított száznyolcvan napon belül az állami adó- és vámhatóság felszólítása ellenére sem pótolja az adózó a bevallását, törölhetik az adószámát. 

Pontosítják az úgynevezett kimentési kérelem feltételeit. A jelenlegi szabályozás szerint ennek feltétele, hogy a kérelmező korábban adószámtörléssel érintett cégben ne legyen tag vagy részvényes. Ugyanakkor az Art. lehetőséget biztosít arra, hogy az adózó az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válását követően ismételten kérje az adószám megállapítását. Ebben az esetben pedig szabályosan működik tovább, így a kérelem is újra benyújthatóvá válik. 

Ugyancsak széles réteget érint az, hogy 30 ezer forintot el nem érő tartozás esetén megőrizhető a köztartozás-mentesség. Ez számtalan támogatás igénybevételénél jelenthet könnyebbséget. A megbízható adózók meghatározásakor is változik a szabályozás: itt a NAV a jövőben nem veszi figyelembe a 100 ezer forintot nem meghaladó végrehajtásra irányuló kereseteket.

További módosítás, hogy változik a feltételes adómegállapítás díja. A kérelem benyújtása az addigi 5 millió forint helyett 10 millió lesz, míg a sürgősségi eljárás díja 8 millióról 12 millió forintra nő. 

Nyitó kép: Stephen Goldberg / Unsplash