Közüzemi szoftvermegoldások

Közüzemi szoftvermegoldások

Hiteles szolgáltatói arculatot mutató ügyfélszolgálati tevékenység
Közüzemi szoftvermegoldások

Áttekintés

A LIBRA11 integrált vállalatirányítási szoftver révén a Közművek hiteles szolgáltatói arculatot mutató ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a fogyasztó felé. A LIBRA11 integrált vállalatirányítási rendszer speciális funkciói a közművek és városgazdálkodók számára lettek kifejlesztve.

A rendszer főbb jellemzői

A LIBRA11 vállalatirányítási program Közüzemi szoftvermegoldásai elsődlegesen a tömeges számlázási, ügyfélszolgálati, díjbeszedési és kintlévőségkezelési munka hatékonyabbá tételében segítik a közüzemi szolgáltatókat.

A vízgazdálkodási, távhőszolgáltató, hulladékkezelő, városgazdálkodási, illetve az áram- és gázszolgáltató társaságok számára fejlesztett megoldások az eltérő iparági jellemzőknek megfelelően különbözőek, ugyanakkor a hasonló alapelvek miatt megbízhatóságuk magas színvonalú.

A speciális területet ellátó modulok az alábbi szolgáltatóknak nyújtanak hatékony megoldást:

Gázszolgáltatók
Távhőszolgáltatók
Hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatok
Víz- és csatornaművek
Városgazdálkodási társaságok
Áramszolgáltatók

LIBRA

Speciális Közmű Modulok

SUMMA – Víz- és csatornadíj számlázási modul
A Summa modul a LIBRA11 rendszerbe integrálódó olyan díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag, amely – közüzemi szolgáltatások értékesítésével kapcsolatosan – a fogyasztó részére egy vagy több szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra az alábbiakban felsorolt alapfunkciókat látja el. Az ügyviteli rendszer több szinten támogatja a szolgáltatással kapcsolatos összes (kereskedelmi, szakszolgálati, készletgazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi és jogügyi) tevékenységet. Hiteles szolgáltatói arculatot mutató ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a fogyasztó felé a szolgáltatás tartalmára. A Summa közüzemi számlázó és ügyfélszolgálati modul kezeli a közüzemi ügyvitel feladatait, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységhez tartozó feladatokat.
TOTÁL – Hulladékszállítási díjszámlázás és ügyfélszolgálat modul
A Totál funkció a LIBRA11 rendszerbe integrálódó olyan hulladékkezeléssel kapcsolatos nyilvántartási, számlázási, díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag, amely teljes körű támogatást nyújt a komplett szakmai ügyvitel lefedésére. Ügyintézői, közép- és felsővezetői-szinten támogatja a szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenységet. Teljes körű ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a fogyasztó felé a szolgáltatás tartamára, a megrendeléstől a megszüntetésig.
CITY – Városgazdálkodási modul
Városüzemeltetési, hulladékszállítási feladatokat ellátó járművek, különböző munkagépek és célgépek napi tevékenységének, teljesítményének nyilvántartását szolgáló menetokmányok (menetlevél, gépüzemnapló, fuvarlevelek) kiállítása, kezelése és feldolgozása történik a LIBRA11 City moduljában.
TÁVHŐ – Távhő szolgáltatási modul
A Távhő modul a LIBRA11 rendszerbe integrálódó, díjbeszedési és ügyfélszolgálati modul, mely speciálisan a távhőszolgáltatók részére került kifejlesztésre. A modul ellátja a szokásos közüzemi ügyvitelben felmerülő feladatokat, és ezen felül az alábbi speciális funkcionalitással támogatja a feldolgozásokat: hőközpontok, hőcserélő blokkok, hőfogadók, valamint a megkötött szerződések nyilvántartása hőmennyiségmérők nyilvántartása, cseréjének kezelése, előrejelzése hőmennyiségmérők leolvasásának támogatása, elektronikus úton történő fogadása, méretlen időszakra fogyasztás számítása energiaelszámolás futtatása, kimutatása korrigált fűtési fajlagosok, meleg víz fajlagosok, korrigált fogyasztások számítása és kiugró fogyasztás vizsgálata, kimutatása MÁK támogatások kezelése távhődíj juttatások kezelése
TÁRA – Hídmérlegelő modul
Begyűjtött termelési és kommunális hulladékok lerakóhelyekre történő szállításakor valamennyi adat rögzítését és nyilvántartását célzó program, mely támogatja a jogszabályok által előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a szállítást, ártalmatlanítást és hasznosítást végző cégek belső információs igényeinek kielégítését.
Villamosenergia- és földgázszámlázás
A LIBRA11 többféle összetett interfésszel kapcsolódik a villamosenergia- és a földgázszámlázást kiszolgáló rendszerekhez. A beérkező villamosenergia-mérési adatok feldolgozásával a teljes számlázási folyamatot lefedi az MVM Partner Zrt. és MVM Kontó Zrt. számára. Akár több ezer telephellyel is rendelkező fogyasztók számára, havonta megközelítőleg 40-50 ezer közületi számla kerül kibocsátásra a LIBRA11 rendszerből, ütemezetten, hibamentesen, az MVM Informatika szigorú biztonsági és SLA előírásainak megfelelve. A számlázás mellett az ehhez kapcsolódó pénzügyi és könyvelési folyamatokat is kezeli a rendszer. Az MVMP és MVM Kontó a rendszerből készíti el villamosipari speciális kimutatásaikat is. A rendszer integráltan együttműködik az SAP- és CRM-rendszerekkel.