+36(1)273-3838 info@libra.hu

Blog

Könyvelés más pénznemben: érdemes megfontolni a váltást

libra-blog-konyveles-devizaban
Adózás

Könyvelés más pénznemben: érdemes megfontolni a váltást

Magyarországon, bár ezer szállal kötődik az euróövezethez, a hivatalos pénznem a forint, és még várhatóan évekig az is marad. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az itt működő vállalkozások csak forintban vezethetnék könyveiket – ezt indokolja mindjárt a már említett kötődés is. Egy társaság így bármikor dönthet arról, hogy egy másik devizanemben vezeti könyvelését.

Ehhez először is egy taggyűlési határozatra van szükség, majd annak cégbírósági ellenjegyzésére. Ha ez is megvan, akkor válthat a vállalkozás a választott pénznemre – erre euróban vagy USA dollárban minden más feltétel teljesülése nélkül lehetősége van. Ha azonban egy másik devizát választana a vállalkozás, arra csak abban az esetben van lehetőség, ha a bevételek, a költségek és ráfordítások, illetve az eszközök és a kötelezettségek külön-külön az előző és a tárgyévben is több mint 25 százalékban az adott pénznemben keletkeztek. Más kérdés, hogy a komoly adminisztrációval járó lépést valóban annak érdemes meglépnie, akinek előnyösebb az, ha devizában végzi az elszámolást.

A könyvvezetés pénznemének megváltoztatás nem minősül megszűnésnek

Arra viszont ügyelni kell, hogy az áttérés időpontja egyben mérlegfordulónap is, vagyis ennek megfelelően (az általános szabályok szerint a napot követő ötödik hónap utolsó napjáig) éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót kell leadnia a váltás előtti pénznemben, függetlenül attól, hogy a korábbi működés szerint ez elvárt lett volna-e. Ezért célszerű a váltást az eredeti mérlegfordulónapra időzíteni.
Ezt követően egy újabb (egyszerűsített) beszámolót kell készíteni (ezt könyvvizsgálóval ugyanúgy hitelesíttetni kell, közzétenni azonban a záró beszámolótól eltérően nem szükséges), ugyancsak a fordulónapi mérleg állapotáról, ebben azonban már az új pénznemben kell szerepelnie ugyanazoknak az adatoknak. Az átszámítást a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamon, reciprok értéken kell elvégezni, míg a választott pénznemben fennálló követeléseket, készletet és kötelezettséget a nyilvántartás szerinti értéken kell a mérlegbe jegyezni.

Az átszámításból eredő árfolyam-különbözet elszámolására is ügyelni kell

Ha például a jegyzett tőke összege a másik pénznemben eltér attól, amennyi annak letétekor volt, az vagy a tőketartalékot növeli vagy az eredménytartalékot csökkenti. Ugyanez igaz lehet más mérlegadatoknál is, beleértve az adó- és járulékfizetések során keletkező különbözetet. Az adóbevallásokat, így a társasági adóról szóló bevallást ugyanis forintban kell elkészíteni, ennek alapja pedig az adóév utolsó napján érvényes devizaárfolyam lesz. Az átszámítási különbözet a társasági adóalapot módosító tételként jelenik meg a bevallásban.

Fontos, hogy legkorábban a váltás utáni ötödik évben lehet megváltoztatni a könyvelés pénznemét, természetesen ismét a taggyűlés döntése alapján, a létesítő okirat módosításának cégbírósági bejegyzését követően és újabb mérlegfordulónapot beiktatva.

Borítókép: lilzidesigns / Unsplash