+36(1)273-3838 info@libra.hu

Blog

Generációváltás: ajándékozási illeték vállalkozások esetében

libra-blog-generaciovaltas-ajandekozasi-illetek
Adózás

Generációváltás: ajándékozási illeték vállalkozások esetében

Az ajándékozásnál nem feltétlenül gondolunk a vállalkozásokra, ám bizonyos helyzetekben, például a cégvezetés generációváltásánál igencsak fontos az, milyen szabályokkal adható át valamilyen tárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog az utódnak. Éppen emiatt fontos az is, milyen esetekben kell ajándékozási illetéket fizetni, és mikor úszható meg ez a kötelezettség. 

Alapesetben

Az illetéktörvényben lefektetett szabályok alapján ajándékozási illetéket akkor kell fizetni, ha az ajándékozással történő tulajdonszerzésről okirat született, vagy az ajándék forgalmi értéke meghaladja a 150 ezer forintot. Mi lehet ajándékozás tárgya? Ebbe a körbe tartozhat ingatlan, ingóság, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése, vagy lemondás erről a jogról, méghozzá belföldi forgalomban. Gépjármű esetében például akkor, ha azt belföldön vették nyilvántartásba. Nem kell illetéket fizetni, ha a dolog az ajándékozóra száll vissza.

Az ajándékozást 30 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz, és bizonyos kivételeket leszámítva utána illetéket kell fizetni. Ennek alapja a vagyon tiszta értéke, vagyis például abból le kell vonni az ajándékot terhelő adósságot – egy ingatlan esetében a rajta levő hitelt. Vagyoni értékű jog esetében az évi érték a forgalmi érték egyhuszada, határozott időre szóló jog értéke tehát az egyévi érték és az évek szorzata, határozatlan időnél pedig az egyévi érték ötszöröse. Az ajándék után pedig illetéket kell fizetni, aminek az általános mértéke 18 százalék. Ez alól két fontos kivétel van: lakás esetében 9 százalékos illetéket kell fizetni, gépjárműnél pedig a tiszta érték 25 százalékát.

Vannak bizonyos kivételek

Esetükben a törvény tárgyi vagy személyi mentességet ad az ajándékozási illeték megfizetése alól. Az ügyletek szempontjából ilyen a termőföldhasználat vagy tanya, művelés alól kifett terület építmény, felszerelés, gép stb. átadása egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek vagy őstermelők családi gazdaságának, illetve telektulajdon ajándékozása, amennyiben azon négy éven belül lakóház épül. Mentes ugyanakkor az illetékfizetés alól az olyan ajándék, amely után az ajándékozó vagy az ajándékozott személyi jövedelemadót, illetve szochót vagy egészségügyi hozzájárulást fizet. Ilyen például üzletrész, tagi részesedés, dolgozói résztulajdon, részvény. Illletékmentes ugyanakkor a munkavállaló számára adott, szja-mentes ingyenes munkáltatói juttatás is. Bizonyos feltételek esetén magánszemélyeknek nem kell fizetniük a velük szemben elengedett követelések után sem, ugyanígy illetékmentes a csődegyezségben vagy felszámolási eljárás során elengedett követelés, ha a jogosult nem tagja az eljárás alá vont vállalkozásnak. 

Ami pedig az ajándékozás alanyait illeti

Illetékmentes az az ajándékozás, amely egyenes ági rokonok, házastársak, illetve bejegyezett élettársak, valamint testvérek között történik. (Utóbbi kategóriába beletartoznak a féltestvérek és az örökbe fogadott testvérek egyaránt.) Nem tárgya ugyanakkor az ajándékozási illetéknek az sem, ha bizalmi vagyonkezelőként regisztrált személyek vagy szervezetek, illetve vagyonkezelő alapítványok szereznek vagyont a bizalmi vagyonkezelés szabályai szerint, legyen szó akár jogutódlásról. (Kedvezményezettként azonban nem mentesül a vagyonkezelő az illetékfizetés alól.)

Kedvezmények

Bizonyos esetekben meg kell ugyan fizetni az illetéket, ám kedvezmény jár utána. Termőföld tulajdonjogának ajándékozásakor például az illeték felét kell megfizetni, haszonélvezet átadásakor pedig a haszonélvezet értékével csökkentett forgalmi érték után kell a megajándékozottnak, míg a haszonélvezet értéke után az ajándékozónak fizetni. A kisvállalkozók esetében is kedvezményt biztosít a törvény, ennek feltétele az, hogy a vállalkozás vagyonának átadása után a magánszemély megajándékozott három hónapon belül egyéni vállalkozóként kezdje meg tevékenységét, vagy egyéni cégének, illetve többségi tulajdonában levő társaságának adja át a vagyont, és három évig ezt az állapotot tartsa fenn – és erről nyilatkozzon a NAV-nak. Ebben az esetben az illeték alapját 25 százalékkal, de legfeljebb 2,5 millió forinttal lehet csökkenteni.

Nyitókép: Ben Rosett / Unsplash